Da li će naša beba biti zdrava? Da li postoji rizik pobačaja ili neke komplikacije tokom moje trudnoće? Novi PANDA genetski test sve to može da detektuje!

Članci, Novosti 30. јануара, 2018

Prediktivan genetski test je polje koje se stalno poboljšava i unapređuje. Može da nam pomogne da sprečimo i upravljamo bolestima ali i istovremeno da se upoznamo kroz testove sa svojim genetskim predispozicijama za specifične bolesti.

Za šta je ovaj test dobar?

Takozvani “prediktivni genetski test” omogućava otkrivanje rizika od komplikacija sa trudnoćom, tokom trudnoće ili oko začeća deteta. Novi test kompatibilnosti, koji je već primenjen u REPROMEDI, se zove PANDA – panel diagnostic analysis – i pripremljen je specijalno za parove koji planiraju dete uobičajenim putem.

Ko može biti testiran?

Testiranje je pogodno ne samo za asistiranu reprodukciju, ali i za one koji pokušavaju da spontano zatrudne. Ovaj test nudi mogućnosti da se nađe takozvana genetsko-reproduktivna kompatibilnost sa partnerom i da odredi da li dvoje određenih ljudi mogu da imaju zdravo dete bez komplikacija. Iako su oboje zdravi na prvi pogled, oni ipak mogu da nose genetska oboljenja. U tom slučaju mogu da prenesu na svoje dete. “Ako su oba partnera prenosioci istog recesivnog oboljenja, dete sa ozbiljnim poremećajem može da se rodi. Zahvaljujući prediktivnom genetskom testiranju reprodukcijske kompatibilnosti, imamo jedinstvenu priliku da testiramo određene gene kod oba partnera sa velikom preciznošću”, objašnjava Gospođa Katerina Vesela, PhD., odgovorna direktorka klinike REPROMEDA.

Šta test može da detektuje?

Pacijenti mogu da se odluče za manje detaljan i kompatabilan test gde se proverava od deset do nekoliko hiljada gena. Iz toga proizilazi da rezultati testa daju specifičnu informaciju o razlozima muške neplodnosti, mogućim odgovorima ženskih jajnika na hormonsku stimulaciju ili o rizicima vezanim za hormonsku terapiju posle implatancije embriona i tako omogućava da se lečenje prilagodi potrebama pacijenta. Testovi mogu da otkriju potencijalne genetske predispozicije za određene bolesti, urođenu tedenciju ka pobačaju i omogućavaju da se prognozira kako će se embrion razvijati. Neke žene imaju učestale pobačaje za koje doktori ne mogu da odrede šta ih uzrokuje. Ovo novo testiranje može tim pacijentkinjama da da odgovore ali i rešenje takve situacije.

Šta da radimo ako PANDA otkrije rizik?

Ako par otkrije da imaju rizik za bilo koji od navedenih problema, mogu da potraže pomoć u reproduktivnoj medicini. Pored prilagođenog lečenja je preporučljivo da se koristi i metoda koja se zove preimplatacijsko genetsko testiranje (PGT). Tako može da se detektuje genetski defekt embriona na vreme i da se spreče dalje posledice i problemi. “Imamo dugogodšnje iskustvo sa preimplatacijskim genetskim testiranjem. Rezultat ove metode je selekcija embriona za koji smo sigurni da je genetski korektno pre nego što se ubaci u matericu. Tako smanjujemo rizik spontanog pobačaja, potrebu da se prekine trudnoća zbog genetskih defekta ili rođenje deteta sa manom”, objašnjava gđa. doktorka Katerina Vesela. Iako se polje genetskog testiranja stalno unapređuje, medicina nije svemoćna. Zbog toga molimo da se uzme u obzir da ni jedan test koji je u današnje vreme dostupan ne može da garantuje rođenje 100% zdravog deteta.

Da li želite da uradite PANDA test kompatibilnosti? Kontaktirajte nas!