Naš tim

Zajedno težimo da budete zadovoljni na klinici u Brnu i Ostravi.

Brno
Ostrava

Vodeći tim

Menadžment

Medicinski tim

Kordinatorke i zdravstvene sestre

Laboratorija lekarske i reprodukcijske genetike

Embriološka i andrologijska laboratorija

Administracija

Niži zdravstveni i pomoćni personal