Prim. MUDr. Jan Veselý, CSc.

Prim. MUDr. Jan Veselý, CSc.

Owner, Primary and Head Physician

Moje dětství bylo šťastné. Tehdy jsem si to neuvědomoval, nyní vím, jak moc důležité to pro člověka je. Měl jsem hodnou maminku a fajn tatínka, který byl oční chirurg a v útlém věku jsme se za otcovou prací stěhovali z Brna do středoslovenského Ružomberku, kde otec působil ve zdejší vojenské nemocnici jako primář.

Vyrůstal jsem v komunitě sportovně založených kluků, sice v totalitním průmyslovém městě, avšak  v blízkosti Velké Fatry a Nízkých Tater, kde se zrodila moje láska k lesům, horám a sportu. Kromě toho, že jsem v zimě  po škole hodil školní brašnu do kuchyně a utíkal s lyžemi na nejbližší svah, jsem se věnoval zejména plavání.  Ostatně jako hodně mých kamarádů, poněvadž v Ružomberku sice v té době nebylo k zábavě  skoro nic, zato tam byl docela slušný plavecký bazén. Ještě jsem ani mockrát nestihl pozvat děvčata na rande na proménádu kolem Váhu a už jsem se ocitl zpět v Brně, kde otec přijal místo primáře v brněnské Vojenské nemocnici a já, ač rodilý Brňák, jsem se stal cizincem ve vlastní zemi a bojoval jsem na gynmnáziu o aspoň trochu slušné známky z češtiny. Nejvíc smutný  jsem tenkrát v těch patnácti byl z toho, že jsem někde daleko nechal svoje kamarády a oblíbenou přírodu.

Volba studia na lékařské fakultě pro mne byla vcelku jasná, otec i strýc byli lékaři, sestra studovala v Brně již také medicínu – obor stomatologie. Po absolutoriu jsem nastoupil na gynekologicko-porodnickou kliniku na Obilním trhu a právě v tom roce se narodilo první dítě ze zkumavky, počaté na tomto pracoviště. Bylo to první dítě ze zkumavky v tehdejším komunistickém bloku a znamenalo to pro českou reprodukční medicínu opravdu velký úspěch a slibný začátek éry asistované reprodukce. Věnoval jsem se práci, která mne bavila, a poznal jsem díky ní i svoji milovanou ženu, která mi vstoupila do života v roce 1990, kdy nastoupila jako mladá lékařka na stejné pracoviště. Dále jsme pak žili pracovní a nakonec  i soukromý život spolu. Spolu jsme spřádali všechny plány, spolu jsme slavili úspěchy a spolu jsme vzdorovali i prohrám.  Myslím, že je to i díky tomu, že oba máme sportovní duši. A je pravdou, že co jsme dokázali,  jsme dokázali díky společnému partnerství a úsilí.

A doufám, že to pozitivní, co jsme do budování naší kliniky za dvacet let vložili, celou tu naši energii, pacienti sami pocítí a bude jim to ku pomoci v jejich léčbě.

Vzdělání:

1976 – 1982
Masarykova Univerzita Brno, obor všeobecné lékařství

Specializace:

1985
Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

1991
Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví

Postgraduální vzdělávání:

1997 Titul kandidát věd – CSc.

Praxe:

1982 – 1994
I. Gynekologicko – porodnická klinika Brno, Obilní trh

1994 – 1998
II. Gynekologicko – porodnická klinika Fakultní porodnice, Obilní trh

1998 – dosud
primář a odborný zástupce kliniky REPROMEDA, Brno

Členství v odborných společnostech a dalších orgánech:

Československá gynekologicko – porodnická společnost – ČGPS
Sekce asistované reprodukce – členka revizní komise výboru SAR ČGPS
Endoskopická sekce ČGPS
Endokrinologická sekce ČGPS
Sdružení soukromých gynekologů ČR – SSG ČR
Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie – ESHRE
Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku – PGDIS