Ponovljeno apsolviranje embriotransfera bez detaljnih ispitivanja nema smisao. Rešenje je PGT-A.

Članci, Novosti 30. априла, 2019

Ako ste nekada imali pobačaj, želite samo jedno – da se nikada ne ponovi. Ponovljeni pobačaji nisu uredu i uvek je potrebno da se istraži njihov razlog. Uz pomoć preimpletacijskog genetskog testiranja aneuploidija je moguće da se sniži rizik pobačaja, kao i rizik komplikacija u trudnoći ili rođenja deteta sa defektom, ali baš suprotno da se poveća  uspešnost veštačke oplodnje.

Šta su aneuploidije? Da li mogu da utiču na pravilno kačenje embriona?

Situacija kada se kod embriona pojavljuje dodatan hromozom ili obrnuto, kada neki hromozom nedostaje, naziva se aneuploidija. Takve mane hromozoma koji nastaju nasumično tokom zrenja jajne ćelije, sperme ili tokom razvoja embriona, se mogu pojaviti i kod para koji nemaju prethodne genetske komplikacije. Tako u poređenju sa preimplatacijskim genetskim testiranjem monogenih oboljenja (PGT-M), koje proverava konkretne nasledne mane, PGT-A određuje novonastale. Obe metode omogućavaju da se značajno sniže rizici urođenih mana.

Aneuploidan embrion se u telu žene može zakačiti, ali takva trudnoća se završava pobačajem ili rođenjem deteta sa defektom ili na primer Daunovim sindromom (dodatan hromozom 21), Edvardovim sindromom (dodatan hromozom 18) ili Pataunov sindromom (dodatan hromozom 13).

U kojim slučajevima je potrebno testiranje embriona?

Pored ponovljenih pobačaja postoje i dalji objektivni razlozi zahvaljujući kojima je dobro rešenje PGT-A. Ovde na primer može da se ubroje i ponovljeni neuspešni transferi embriona u prethodnim IVF ciklusima, rođenje deteta sa razvojnom manom, loši parametri spermiograma partnera, stanja posle lečenja onkoloških oboljenja pomoću hemoterapije ili zračenjem.

Ako imate 35 ili više godina, ispitivanje vaših embriona je veoma opravdano. Na osnovu poslednjih ispitivanja su baš poremećaji brojnosti hromozoma kod žena sa većim brojem godina razlog za nagli pad plodnosti.

O tome dali kod vas postoji određeni rizik koji bi mogao da vam uslovi broj ili tok trudnoće i da li je bolje da se embrioni ispitaju, može da vas informiše i novi test PANDA (panelska dijagnostička analiza). Ovaj panel vam pored ostalog može reći da li ste sa partnerom genetski i reproduktivno kompatibilni i da li vam se tako bez komplikacija može roditi zdravo dete.

Kako se PGT-A sprovodi i šta mu prethodi?

Embriolozi oplođuju jajne ćelije spermatozoidima iz kojih nastaju embrioni. Tokom narednih 5-6 dana se dalje brinu mereći njihov kvalitet i pravilan razvoj. Čim su embrioni u pravilnom stanju razvoja, odnosno u stanju blastociste, izvodi se biopsija (odabir nekoliko ćelija). Te ćelije su potom testirane uz pomoć aparata MiSeq, koji omogućava skeniranje hiljada delova DNK i određivanje genetskih mutacija. Najperspektivniji embrioni sa normalnim brojem hromozoma se potom zamrzavaju i u nekom od daljih ciklusa Vam se jedno od njih transferuje.