Alternative standardnom IVF

Cilj ovih pristupa je težnja da se ostvari što prirodniji tok veštačke oplodnje i minimalni tročkovi lečenja. Nažalost je time kompenzovana niskim uspehom ovih metoda.

Nativni – prirodni ciklus IVF

Tokom prirodnog ciklusa IVF se ne koristi nikakva hormonska stimulacija janika, koristi se prirodna ovulacija. Prilikom punkcije se teži da se dobije jedna jajna ćelija koja se potom oplodi metodom ICSI ili eventualno PICSI.

Minimalna stimulacija

Prilikom minimalne stimulacije se koristi veoma niska kolicina stimulacionog leka. Stimulacija za ženu je blaga i dobro se podnosi. Koristi se da bi se dobile 2 – 6 kvalitetnih jajnih ćelija koje se kasnije oplode metodom ICSI ili PICSI.

IUI: Intrauterusna inseminacija

IUI je najmanje invazivna metoda asistirane reprodukcije, prilikom koje se u periodu ovulacije ubacuju pripremljeni spermatozoidi (partnera ili donora) katetrom u matericu. Proces je moguće uraditi tokom prirodnog ciklusa (bez stimulacije) ili posle stimulacije rada jajnika. Reč je o relativno jednostavnoj i bezbolnoj proceduri koja se izvodi u ambulanti bez anestezije.

Metoda IUI ima veoma malu uspešnost, gde se i posle stimulacije jajnika kreće između 5 – 15% po ciklusu. Preporučena je posle razgovora sa lekarom i za konkretne odabrane slučajeve:

  • Mlađe žene koje koriste spermu donora
  • Kod para kod koga nema čestih odnosa

IVM: In-vitro maturacija

IVM je metoda asistirane reprodukcije, prilikom koje se pacijentkinji odabiraju nezreli oociti iz jajnika, koji posle sazrevaju u laboratorijskim uslovima dok se ne oplode. Oplodnja veštački sazrelih oocita se izvodi metodom ICSI ili PICSI.

Za razliku od IVF se prilikom IVM stimulacijski lekovi ne koriste uopšte ili u veoma malim količinama i tokom kratkog vremenskog perioda. Iz jajnika se biraju nezrele jajne ćelije koje se potom u laboratoriji tokom 24 do 48 sati sazrevaju i pogodne su za oplodnju.

Preporuka klinike:

IVM, IUI ni Minimalna stimulacija nisu metode koje bi mogle potpuno da zamene IVF. Potrebno ih je smatrati kao metode koje su pogodne samo za malu grupu parova. Ove metode nisu pogodne za žene preko 35 godina, ni pro te koje imaju manji broj antralnih folikula, viši nivo FSH i niži nivo AMH, ali i za žene koje su gojaznije.

Šta vam nudimo

Saznajte šta sve za Vas možemo uraditi. Dalji spisak službi možete naći ovde.

Lečenje neplodnosti

Odredićemo razlog vaše neplodnosti i naći ćemo idealno lečenje koje će vas dovesti do željenog cilja.

Genetika

Povećajte šansu za začeće zdravog deteta. Čeka vas moderno opremljena laboratorija reproduktivne genetike.

Alternativna medicina

Rešavamo kompleksne probleme. Zato nudimo metode alternativnog lečenja, koje će povećati Vaše šanse da zatrudnite.

Surogat majčinstvo

Provešćemo vas kroz ceo proces surogat majčinstva gde embrion bioloških roditelja nosi surogat majka.

Направите необавезујуће консултације