PICSI: Ubacivanje unapred izdvojene

Šta je PICSI?

Reč je o modifikaciji metode ICSI koja je korišćena prilikom izbora optimalnih spermatozoida. Princip metode je vezivanje zrelih spermatozoida na specijalan sloj Petrijeve posude, koji sadrži gel sa hialuronanom.

Kakav je princip metode?

Hialuronan je važan prirodan sastojak sloja jajne ćelije, i upravo glava zrelog spermatozoida nosi specifičan receptor koji omogućava njeno vezivanje sa hialuronom. Tokom metode PICSI, embriolog bira za mikromanipulacijsku oplodnju one spermatozoide koji se pokažu kao pozitivni u vezi sa gelom hialuronanom.

Zašto izabrati PICSI?

Pomoću PICSI je moguće izabrati spermatozoide za oplodnju jajne ćelije koji su najzreliji. Pretpostavlja se da zreo spermatozoid po ulasku u citoplazmu jajne ćelije ima veću verovatnoću da je oplodi i da se dalje razvije perspektivni embrion.

picsi

Pogledajte listu službi koje nudimo.

Nudimo kompletnu službu asistirane reprodukcije, takođe i dalju zdravstvenu negu i savetovalište. Sposobni smo da tačno i detaljno odredimo Vaše probleme, njihov razlog i da Vam pomognemo da ih prevaziđete. Moto, kojim se vodimo tokom našeg rada je “Pomažemo da osnujete porodicu”.

Naše službe