MACS: selekcije spermatzoida

MACS: nova metoda selekcije spermatzoida

Oštećenje DNK spermatozoida može biti razlog muške neplodnosti. Negativan uticaj prilikom oštećenja ima pušenje, zagađena sredina, starost muškarca, korišćenje nekih lekova kao i razne upale koje povećavaju temperaturu testisa.

Spermatozoidi sa oštećenom DNK često nisu sposobni da oplode jajnu ćeliju. Ako oštećen spermatozoid oplodi jajnu ćeliju, postoji određena mogućnost da tako nastao embrion sam ispravi oštećenje. Ako se popravka ne dogodi, oštećenje može uticati na deljenje embriona, zaustavljen rast ili preran pobačaj.

Šta MACS može?

Spermatozoidi imaju ograničeni životni vek koji se razlikuje od jedinke do jedinke, kao i u populaciji, kada se uništavaju tzv. apoptozom. Apoptoza se u spermi ispoljava ekspozicijom tzv. fosfatdiserina. Zahvaljujući tome je moguće apoptozne spemratozoide primetiti i odvojiti.

Ti spermatozoidi nisu lako razdvojivi od normalnih spermatizoida. Prilikom odvajanja oštećenih spermatozoida iz uzorka sperme se koristi novi sistem MACS® ART Annexin V.

Kako MACS funkcioniše?

Pre separacije se oštećeni apoptozni spermatozoidi označavaju magnetskim nanočesticama da bi se provlačili kroz cevčicu gde su apoptotični spermatozoidi zadržani.

Neoštećeni živi spermatozoidi protiču kroz cevčicu i sakupljaju se za dalje korišćenje. Spermatozoidi na taj način pripremljeni, se mogu dalje koristiti za sve vrste tehnika oplodnje u asistiranoj reprodukciji (IUI, IVF, ICSI, PICSI).

Za koga je MACS pogodan?

Selekcija spermatozoida metodom MACS® preporučujemo pacijentima

  • sa idiopatskom neplodnošću
  • sa nedovoljnim kvalitetom ejakulata
  • sa većim brojem preloma na DNK spermatozoida
  • prilikom ponovnog zaustavljenog rasta razvoja embriona
  • prilikom lošeg razvoja do stadiuma blastociste

Zašto koristiti MACS?

MACS® prevashodno povećava šansu da se:

  • oplodi veći broj jajnih ćelija
  • dobije veći broj embriona
  • dalji razvoj većeg broja embriona

Zahvaljujući tome, MACS® značajno povećava šansu da se zatrudni.

Šta vam nudimo

Saznajte šta sve za Vas možemo uraditi. Dalji spisak službi možete naći ovde.

Lečenje neplodnosti

Odredićemo razlog vaše neplodnosti i naći ćemo idealno lečenje koje će vas dovesti do željenog cilja.

Genetika

Povećajte šansu za začeće zdravog deteta. Čeka vas moderno opremljena laboratorija reproduktivne genetike.

Alternativna medicina

Rešavamo kompleksne probleme. Zato nudimo metode alternativnog lečenja, koje će povećati Vaše šanse da zatrudnite.

Surogat majčinstvo

Provešćemo vas kroz ceo proces surogat majčinstva gde embrion bioloških roditelja nosi surogat majka.

Направите необавезујуће консултације