Hoću da koristim surogat majčinstvo

Zamenjeno (surogat) majčinstvo predstavlja proces gde embrion bioloških roditelja nosi durogat majka. Surogat majka je žena koja je saglasna da joj se ubaci embrion u matericu sa namerom da zatrudni, nosi dete i rodi ga, ali i da se odrekne roditeljskih obaveza i omogući biološkim roditeljima da to dete „prisvoje“ (= bez prepreka usvoje), odnosno ako je u izvodu iz matične knjige rođenih deteta biološki otac već upisan onda ga usvaja samo njegova biološka majka.

Indikacije

Metoda surogat majčinstva se koristi kod parova u ovim indikovanim slučajevima:

 • Materični faktor – materica nije u mogućnosti da omogući ugnježdenje i donošenje ploda.
 • Urođenja ili stečena neprisutnost materice (npr. sindrom Rokitanski-Kister-Hauser).
 • Oštećenje materice i srastanja na materici – (npr. tzv. Ašermanov sindrom)
 • Níska materična sluzokoža – ne raste do potrebne debljine i tako ne omogućava embrionu pogodnu sredinu da se ugnezdi
 • Indikacije iz drugih specijalizacija – uvek je konsultovano sa specijalistom sa te specijalizacije
 • Ponavljajuće neuspešne implatacije i ponavljajući pobačaji – ako za par ne postoji ni jedan drugi odgovarajući postupak

Legislativa i proces

Trenutno u Češkoj republici proces surogat majčinstva nije regulisan specifičnim zakonom, vodi se samo već postojećim zakonima i to uglavnom građanskim zakonom.

Surogat majčinstvo je zasnovano na relativno jednostavnoj premisi. Neplodan par se dogovara sa ženom koja je u mogućnosti da nosi dete. Biološki otac deteta je muškarac iz neplodnog para, jer je njegova sperma korišćena za oplodnju jajne ćelije i upisan je u rodni list deteta. Ako žena iz neplodnog para ima svoje jajne ćelije, koristiće se njene. Ako nema svoje jajne ćelije, koristiće se od anonimne donorke. Embrion nastao tako spojenim polnim ćelijama je dalje transferovano surogat majci koja nosi plod i rodi. Majka deteta na osnovu zakona postaje žena koja dete rodi, ali na drugoj strani zakon omogućava majci da se odrekne roditeljskih obaveza ka detetu i da ga ponudi na usvajanje. Tako se posle porođaja surogat majka na osnovu prethodnog dogovora sa parom deteta odriče. Onda dolazi do usvajanja od strane žene iz neplodnog para. Ta žena je i supruga biološkog oca deteta. Usvajanjem je u rodnom listu zapisana kao majka deteta i na taj način i čovek i žena postaju roditelji detetu.

Ako su obe strane (biološki roditelji i surogat majka) upoznati sa svim bitnim okolnostima i dogovoreni i ako ne postoji stvaran objektivan zdravstveni razlog u suprotnosti sa ovom metodom lečenja, može se surogat majčinstvo započeti.

Za zainteresovane za ovu tehniku pre celog procesa pripremamo kompletan servis savetovališta i preporučujemo pogodne pravne konsultacije.

Finansije i plaćanje

Finansijska komenzacija je uvek deo dogovora para i surogat majke i pokriva na primer troškove dolaska do centra, finansijske troškove za dodatke u ishrani kao i kvalitetnu ishranu i slično. Centri se ne mešaju u te dogovore i ostavljaju ga u potpunosti učesnicima.

Sa finansijama je povezano i plaćanje procesa vezanih za surogat majčinstvo. Ta isplata nije deo isplate koju vrši zdravstveno osiguranje. U nekim slučajevim je moguće da se zatraži specijalna potvrda od strane osiguranja, ali takav proces je složen i nesiguran. Finansiranje celog procesa tako ide paru koji zahteva i ubraja se u samostalno plaćanje. Cena celog procesa je individualna i određuje se na osnovu potreba. Iz troškova koje par pokriva je moguće pomenuti vađenje polnih ćelija, hormonska stimulacija žene, transfer embriona i slično. Cene za ceo proces mogu da se razlikuju između centara, okvirno se može reći da surogat majčinstvo košta oko nekoliko stotina hiljada kruna.

Surogat majčinstvo po tačkama

 • nije anonimno – par poznaje surogat majku i tokom celog procesa su u kontaktu
 • nije honorarno – surogat majka nije plaćena za pomoć, jedino dobija finansijsku kompenzaciju za troškove spojene za pomoć neplodnom paru
 • jedino je za porove koji nemaju drugu mogućnost da postanu roditelji
 • za surogat majčinstvo je moguće koristiti jajne ćelije žene para koji zahteva ili pak jajnu ćeliju anonimne donorke
 • za surogat majčinstvo se ne koristi jajna ćelija surogat majke jer doniranje jajnih ćelija je uvek anonimno na osnovu zakona a korišćenjem jajnih ćelija surogat majke bi tako zakon bio prekršen
 • zakonski je – ispravke u građanskom zakoniku se očekuju

Šta vam nudimo

Saznajte šta sve za Vas možemo uraditi. Dalji spisak službi možete naći ovde.

Lečenje neplodnosti

Odredićemo razlog vaše neplodnosti i naći ćemo idealno lečenje koje će vas dovesti do željenog cilja.

Genetika

Povećajte šansu za začeće zdravog deteta. Čeka vas moderno opremljena laboratorija reproduktivne genetike.

Alternativna medicina

Rešavamo kompleksne probleme. Zato nudimo metode alternativnog lečenja, koje će povećati Vaše šanse da zatrudnite.

Surogat majčinstvo

Provešćemo vas kroz ceo proces surogat majčinstva gde embrion bioloških roditelja nosi surogat majka.

Направите необавезујуће консултације