Želim da postanem surogat majka

Koje uslove morate da ispunite kao surogat majka?

Rado biste pomogli da nekome bliskom u svojoj porodici, dobroj drugarici ili drugim parovima koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da imaju sopstveno dete a ispunjavate uslove navedene dole? Postanite surogat majka.

 • Starost između 18 i 49 godina.
 • Već imate svoje dete ili decu koje ste rodili bez većih problema i zdravstvenih komplikacija.
 • Imate važeće zdravstveno osiguranje u ČR.
 • Slobodni ste ili razvedeni. Ako ste udati u proces istovremeno ulazi i Vaš suprug, što bi ceo proces komplikovao.
 • Odlično zdravstveno stanje.
 • Absolvirate predhodno prepisana ispitivanja sa negativnim rezultatima.

Da li imate pravo na finansijku nagradu?

Za pomoć paru koji je u pitanju niste plaćeni, ali imate pravo na finansijsku komenzaciju za  izgubljenu zaradu i dobit, troškove spojene sa lekovima i obaveznim pregledima, troškovi puta, vežbanje za trudnice, dodatke ishrani i ostalo. U tu kompenzaciju su uračunati i troškovi vezani za vađenjem polnih ćelija, Vašom hormonalnom stimulacijom, transferom embriona i ostalo. Sve to pokriva par kojem je potrebna pomoć.

Kako ceo ovaj proces teče?

 • Neplodan par vas sam bira kao surogat majku (rođaka ste, preko oglasa). Postoji mogućnost da kod nas ostavite kontakt sa željom da nekim parovima nosite dete a mi bismo im kontakt informacije predali.
 • Ako su obe strane (biološki roditelji i surogat majka) upoznati sa svim okolnostima i razumeju da postoji stvaran zdravstveni razlog da se koristi ova metoda lečenja, moguće je započeti proces.
 • Posle završetka niza potrebnih ispitivanja i ako je sve uredu, onda može da započne proces veštačke oplodnje.
 • Spermatozoidi muškarca iz neplodnog para je korišćena za oplodnju jajne ćelije žene iz neplodnog para. U slučaju da žena nema pogodne jajne ćelije za oplodnju, mogu se koristiti i jajne ćelije anonimne donorke. Ta donorka ne možete da budete Vi kao surogat majka jer je doniranje jajnih ćelija po zakonu anonimno.
 • Nastali embrion Vam je potom transferovan.
 • Čim zatrudnite, biološki otac prihvata dete sa Vašom saglasnošću svoje očinstvo i postaje tako otac sa svim pravima i obavezama.
 • Po rođenju deteta se odričete roditeljskih obaveza ka tom detetu i time omogućavate biološkim roditeljima da to dete „prisvojili“ (= bez prepreka usvojili), odnosno ako je u izvodu iz matične knjige rođenih deteta biološki otac već upisan onda ga usvaja samo njegova biološka majka.

U slučaju da tako želite da pomognete neplodnim parovima, obratite nam se formom kontaktnog formulara, telefonom ili emailem bkahwaji@repromeda.cz.

Šta vam nudimo

Saznajte šta sve za Vas možemo uraditi. Dalji spisak službi možete naći ovde.

Lečenje neplodnosti

Odredićemo razlog vaše neplodnosti i naći ćemo idealno lečenje koje će vas dovesti do željenog cilja.

Genetika

Povećajte šansu za začeće zdravog deteta. Čeka vas moderno opremljena laboratorija reproduktivne genetike.

Alternativna medicina

Rešavamo kompleksne probleme. Zato nudimo metode alternativnog lečenja, koje će povećati Vaše šanse da zatrudnite.

Surogat majčinstvo

Provešćemo vas kroz ceo proces surogat majčinstva gde embrion bioloških roditelja nosi surogat majka.

Направите необавезујуће консултације