Naš tim

Zajedno težimo da budete zadovoljni na klinici u Brnu i Ostravi.

Brno
Ostrava

Vodeći tim

Medicinski tim

Kordinatorke i zdravstvene sestre

Laboratorija lekarske i reprodukcijske genetike

Embriološka i andrologijska laboratorija

Administracija

Odeljenje prodaje i marketinga

Niži zdravstveni i pomoćni personal