Genetika

PGT

Preimplantacijsko genetsko testiranje omogućava dijagnozu i izbor pogodnog embriona još pre nego što se ubaci u matericu.

Pročitajte više

PrenatalSafe

PrenatalSafe je neinvazivno prenatalno testiranje na Daunov sindrom, kao i na druge hromozomske mane za sve trudne žene.

Pročitajte više

Predviđajuće genetsko testiranje

Predviđajuće testiranje se koristi još pre začeća. Omogućava analizu genetske kompatibilnosti para i pomaže da se prilagodi lečenje pacijentima.

Pročitajte više

Genetika

Repromeda već 20 godina uspešno pomaže parovima koji nisu u mogućnosti da stvore ili dobiju zdravo dete. Nismo samo klinika za lečenje neplodnosti, već smo i moderno opremljena laboratorija reprodukcijske genetike. Specijalizovali smo se za naprednije metode molekularne genetike i citogenetike u okviru prekoncepcijske i preimplatacijske dijagnostike.

Pre početka lečenja standardno proveravamo kariotip pacijenta, vršimo ispitivanja na trombofilne mutacije i testiramo mutacije na genima za cističku fibrozu, spinalnu muskulaturnu atrofiju i druge. Nudimo i predviđajući penel za određivanje recesivnih (skrivenih) mutacija kod partnera ili partnerke. Ova ispitivanja značajno smanjuju rizik od začeća deteta sa genetskim oboljenjima.

Jedini radimo u oblastima Preimplatacijske genetske dijagnostike (PGD) i Preimplatacijskog genetskog screeninga (PGS). Izvodimo screening svih hromozoma embriona za detekciju aneuploida. U okviru PGD nudimo ciljanu dijagnostiku kako monogenskih bolesti, tako i translokacija.

U okviru svih službi reprodukcijske genetike nudimo specijalizovano genetsko savetlovalište, pri kojem uvek pridajemo pažnju na individualan pristup. Da bismo za Vas obezbedili kompleksnu brigu, nudimo takođe test PrenatalSafe za testiranje ploda tokom trudnoće.

Šta vam nudimo

Saznajte šta sve za Vas možemo uraditi. Dalji spisak službi možete naći ovde.

Lečenje neplodnosti

Odredićemo razlog vaše neplodnosti i naći ćemo idealno lečenje koje će vas dovesti do željenog cilja.

Genetika

Povećajte šansu za začeće zdravog deteta. Čeka vas moderno opremljena laboratorija reproduktivne genetike.

Alternativna medicina

Rešavamo kompleksne probleme. Zato nudimo metode alternativnog lečenja, koje će povećati Vaše šanse da zatrudnite.

Surogat majčinstvo

Provešćemo vas kroz ceo proces surogat majčinstva gde embrion bioloških roditelja nosi surogat majka.

Направите необавезујуће консултације