PGD: Preimplatacijska genetska dijagnostika

PGD monogenih obolenja

U današnje vreme koristimo metodu Karyomapping. Ispitivanje je na taj način pogodno kako za sve monogene bolesti, tako i za nasledna kancerogena obolenja.

Pročitajte više

PGD - translokacija

PGD translokacija je pogodna za parove kod kojih jedan ili oba partnera su dokazano prenosioci balansirane translokacije ili drugog strukturnog poremećaja hromozoma.

Pročitajte više

Preimplantacijska genetska dijagnostika

Preimplantacijska genetska dijagnostika (PGD) je metoda, koja omogućava izbor tzv. „zdravog“ embriona bez konkretne genetske mane još pre prenosa u matericu majke. Naša klinika se specijalizuje za preimplatacijsku genetiku još od 2000. godine, kada smo bili prva klinika u Češkoj republici i srednjoj i istočnoj Evropi gde se uspešno izvela PGD. Kao prvi u srednjoj Evropi smo uveli bitnu metodu Karyomapping. Takođe kao novost koristimo i sekvencovanje nove generacije (NGS). Od godine 2004. smo izveli PGD već za 77 različitih monogenih bolesti. Od svih centara u ČR, imamo najduže iskustvo za koje se uvek trudimo da povežemo sa željama i predstavama klijenata.

Pogledajte listu službi koje nudimo.

Nudimo kompletnu službu asistirane reprodukcije, takođe i dalju zdravstvenu negu i savetovalište. Sposobni smo da tačno i detaljno odredimo Vaše probleme, njihov razlog i da Vam pomognemo da ih prevaziđete. Moto, kojim se vodimo tokom našeg rada je “Pomažemo da osnujete porodicu”.

Naše službe