PrenatalSafe

O PrenatalSafe

PrenatalSafe otkriva prisutnost svih najčešćih hromozomskih abnormalnosti

Među najčešćim hromozomskim odstupanjima koje PrentalSafe može da detektuje su Daunov, Edvardsonov, Patauov, Tarnerov, Klinefelterov, sindrom Jakobsa i trizomije hromozoma X.

PrenatalSafe može da se radi od 10. nedelje trudnoće

Za razliku od ostalih testova, PrenatalSafe sa sigurnošću pokazuje rezultate još od 10. nedelje trudnoće.

PrenatalSafe određuje pol ploda

Pol Vaše bebe možete znati sa 99% sigurnošću. Ta informacija je važna, između ostalog, i zbog ozbiljnih X-vezanih genetskih bolesti (Duhenova muskulaturna distrofija ili hemofilija).

Tipovi testiranja

PrenatalSafe nudi četiri tipa testiranja.

PrenatalSafe 5

 • PrenatalSafe 5 je osnovni neinvazivni test koji nudi informacije za najčešće sindrome (Daunov, Pataov i Edvadrsov) i ispituje polne hromozome
 • Rezultati su dostupni za 3 radna dana
 • Cena 12 500 CZK

PrenatalSafe Plus

 • U slučaju da su mikrodelicijski sindromi prisutni u porodici Vam nudimo test  PrenatalSafe Plus, koji pored osnovnih hromozoma (21,18, 13, X, Y) testira najčešćih 9 mikrodelicijskih sindroma
 • Rezultati su dostupni za 5-7 radnih dana
 • Cena 14 500 CZK

PrenatalSafe KARYO

 • PrenatalSafe KARYO je jedini test na tržištu koji nudi testiranje svih hromozoma u genomu. Nudi informacije ne samo o početnim promenama, već i o strukturnim promenama na hromozomima (delicija, dupliranje, markerski hromozomi itd.). Na taj način je veoma sličan standardnom kariotipu.
 • Rezultati su dostupni od 3 do 5 radnih dana
 • Cena  19 900 CZK

PrenatalSafe Karyo Plus

 • Sažima testove Plus a KARYO. Tesiraju se tako svi hromozomi u genomu i dodatno još najčešći mikrodelicijski sindromi.
 • Rezultati su dostupni od 5 do 7 radnih dana
 • Cena 22 900 CZK

Zašto izabrati baš PrenatalSafe

PrenatalSafe

 • Otkriva početne i strukturne hromozomske mane, čak i neke mikrodelicijske sindrome.
 • Kratko vreme čekanja rezultata (3-5 radnih dana).
 • Mali broj slučajeva kada je potrebno ponoviti analize (<1 %).
 • Test može da se uradi i u trudnoći koja je započeta tehnikama veštačke oplodnje.
 • Potrebna manja količina krvi tokom testiranja (8 ml u jednoj epruveti).

PrenatalSafe

Šta vam nudimo

Saznajte šta sve za Vas možemo uraditi. Dalji spisak službi možete naći ovde.

Lečenje neplodnosti

Odredićemo razlog vaše neplodnosti i naći ćemo idealno lečenje koje će vas dovesti do željenog cilja.

Genetika

Povećajte šansu za začeće zdravog deteta. Čeka vas moderno opremljena laboratorija reproduktivne genetike.

Alternativna medicina

Rešavamo kompleksne probleme. Zato nudimo metode alternativnog lečenja, koje će povećati Vaše šanse da zatrudnite.

Surogat majčinstvo

Provešćemo vas kroz ceo proces surogat majčinstva gde embrion bioloških roditelja nosi surogat majka.

Направите необавезујуће консултације