Surogat majčinstvo

Surogat majčinstvo predstavlja proces kada embrion bioloških roditelja donosi surogat majka. Surogat majka je žena koja je saglasna sa prenosom embriona u njenu matericu sa ciljem da zatrudni, nosi dete i rodi ga, ali i da se odrekne roditeljskih obaveza prema tom detetu i omogući biološkim roditeljima da to dete usvoje (bez prepreka), odnosno ako je u matičnom dokumentu rođenih otac već naveden, onda ga usvaja samo njegova biološka majka.

Indikacije

Metoda surogat majčinstva služi za parove u ovim specijalnim slučajevima:

 • Materični faktor – materica nije sposobna da omogući da se plod ugnezdi i da ga zadrži.
 • Rođena ili razvijena neprisutnost materice (npr. kod sindroma Rokitanski-Küster-Hauser).
 • Oštećenje materice i srastanje njenih delova – (npr. tzv. Ašermanov sindrom)
 • Niska sluzokoža materice – kada ne raste do potrebne debljine i ne omogućava pogodno okruženje da se plod ugnezdi
 • Indikacije drugih medicinskih grana – uvek je konsultovan specijalista date grane
 • Ponavljajuća neuspešna implatacija i pobačaji – ako ni jedan drugi pristup nije moguć za par

Legislativa i proces

U današnje vreme u Češkoj republici proces surogat majčinstva nije regulisan specifičnim zakonom, koriste se zatim već postojeći zakoni, pretežno iz građanskog zakonika.

Surogat majčinstvo je zasnovano na relativno jednostavnoj ideji. Neplodan par se dogovara sa ženom koja je zdrava i sposobna da donese dete. Biološki otac deteta je čovek iz neplodnog para, čija sperma je korišćena za oplodnju jajne ćelije i on je upisan u matičnu knjigu rođenih tog deteta. Ako žena iz neplodnog para ima svoje jajne ćelije, koriste se ona. Ako njene jajne ćelije nisu dostupne, koriste se jajne ćelije anonimne donatorke. Embrion koji je nastao takvim spajanjem, je transferovan u surogat majku, koja plod nosi i rađa.

Majka deteta je po zakonu žena koja ga rodi, ali istovremeno zakon dozvoljava ženi da se odrekne roditeljskih prava i obaveza prema detetu i ponudi ih na usvajanje. Posle rođenja se surogat majka, na osnovu prethodnog dogovora sa neplodnim parem odriče deteta. Tada dolazi do usvajanja od strane žene neplodnog para. Ta žena je supruga biološkog oca deteta. Usvajanjem je tako u izvod iz matične knjige rođenih majka deteta, a sa njom i čovek, jer su zajedno upisani kao roditelji deteta.

Ako su obe strane (biološki roditelji i surogat majka) upoznati sa svim okolnostima i razumeju ceo proces, i ako postoji stvaran medicinski razlog da se koristi ova metoda, onda ona može da se započne.

Za zainteresovane za ovu metodu možemo pripremiti kompletan servis savetovališta i preporuke za konsultacije sa pravnikom.

Finansiranje i plaćanje

Finansijska kompenzacija je uvek deo dogovora para koji započinje proces i surogat majke. Sadrži na primer troškove za dolazak u centar, troškove dopune ishrani tokom trudnoće, kvalitetnu ishranu i slično. Centar u taj deo ugovora ne zalaze i ostavljaju stranama da se sami dogovore.

Surogat majčinstvo po tačkama

 • Nije anonimno – par zna surogat majku i tokom procesa je sa njom u kontaktu
 • Nije honoraran – surogat majka nije plaćena za pomoć, dobija finansijsku pomoć samo za troškove vezane za pomoć neplodnom paru
 • Primenljiv je samo na parove koji nemaju drugu šansu i način da postanu roditelji
 • Za surogat majčinstvo je moguće koristiti jajnu ćeliju žene para, ili je moguće koristiti jajnu ćeliju anonimne donatorke
 • Za surogat majčinstvo se ne koristi jajna ćelija surogat majke, jer je doniranje jajnih ćelija zakonski anonimno. Korišćenjem jajnih ćelija surogat majke bi se prekršio ovaj zakon.
 • Zakonski je regulisano – naša pravna služba računa na primenu građanskog zakona

Náhradní matka

Pogledajte listu službi koje nudimo.

Nudimo kompletnu službu asistirane reprodukcije, takođe i dalju zdravstvenu negu i savetovalište. Sposobni smo da tačno i detaljno odredimo Vaše probleme, njihov razlog i da Vam pomognemo da ih prevaziđete. Moto, kojim se vodimo tokom našeg rada je “Pomažemo da osnujete porodicu”.

Naše službe