Zaštita privatnosti

19. март, 2020

INFORMACIJA O OBAVEZAMA RUKOVAOCA PODACIMA O LIČNOSTI

Shodno Uredbi Evropskog parlamenta i Veća (EU) br. 2016/679, Opštoj uredbi o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu „GDPR“), Rukovalac podataka o ličnosti vas ovim putem obaveštava, kao vlasnika podataka o ličnosti, shodno čl. 13. GDPR, o dole navedenim činjenicama.

Rukovalac podacima o ličnosti je društvo Repromeda s.r.o., matični broj: 255 57 246, adresa sedišta Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, društvo upisano u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod registarskog suda u Brnu, oznaka spisa: C 33118, imejl adresa: recepce@repromeda.cz, tel.: +420 511 158 222 (u daljem tekstu „Društvo“). Zastupnik rukovaoca nije određen. Društvo nije dužno da odredi poverenika za zaštitu podataka o ličnosti. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti nije imenovan.

Ako posetite veb-sajt Društva, Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti, i to vaše IT identifikatore, podatke o vašem ponašanju na veb-sajtu, i informacije o načinu na koji koristite veb-sajt Društva. Društvo prikuplja ove podatke posredstvom datoteka – „kolačića“ (videti u nastavku).

Ovi podaci o ličnosti obrađuju se na zakonskoj osnovi, i to je Vaša saglasnost za obradu podataka o ličnosti, s tim da su kolačići neophodni da bi se obezbedio pravilan rad veb-sajta, kao što je naglašeno u nastavku, dalje legitimni interes Društva za ispravno funkcionisanje i upotrebu veb-sajta i personalizaciju reklamnog sadržaja, obezbeđivanje funkcija našeg veb-sajta i društvenih mreža i analiziranje saobraćaja na ovim veb-sajtovima.

Društvo obrađuje prikupljene podatke o ličnosti u elektronskoj formi na automatizovan način.

Podaci o ličnosti se ne prenose u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

Društvo će obrađivati prikupljene podatke o ličnosti samo tokom vremenskog perioda koji je neophodan za svrhe obrade, a koji neće biti duži od 13 meseci, računajući od poslednje upotrebe kolačića.

Društvo vas ovim obaveštava da na osnovu obrade podataka o ličnosti imate sledeća prava:

  • pravo na povlačenje saglasnosti za obradu podataka o ličnosti u bilo kojem trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade podataka na osnovu saglasnosti date pre povlačenja istog, u slučajevima kada je pravni osnov za obradu podataka o ličnosti Vaša saglasnost,
  • pravo na pristup Vašim podacima o ličnosti koje Društvo obrađuje,
  • pravo na ispravku podataka o ličnosti,
  • pravo na brisanje podataka o ličnosti,
  • pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti,
  • pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti,
  • pravo na prenosivost podataka o ličnosti.

Takođe imate pravo da podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti nadležnom nadzornom organu.